Basuni Firmansyah, S.Pd.I

Basuni Firmansyah, S.Pd.I

 • "Bila Hidup Sudah Bergantung Kepada Manuasia, Maka Bersiaplah Untuk Menerima Semiliar Kekecewaan"
 • Email : basunifirmansyah@sman1surade.sch.id
 • Last Education : S.1
  Employment Status : GTT
  Kind OF PTK : Guru Mapel
  Subjects : Bahasa Arab / PAI dan Budi Pekerti
  Teaching in the Class : X/XI
  Additional Tasks : Pembina Syerfi